Deprecated: Funkcja Elementor\DB::is_built_with_elementor jest przestarzała od wersji 3.2.0! Zamiast jej proszę użyć Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/projektnet/public_html/wp-includes/functions.php on line 5379
Różnice pomiędzy public relations a marketingiem - Projekt - Twoje nowe oblicze

Różnice pomiędzy public relations a marketingiem

Public relations i marketing to dwie gałęzie tego samego drzewa. Wyraźnie od siebie odmienne, jednak współcześnie coraz silniejsza jest tendencja, by je ze sobą mieszać. Wynika to nie tylko z faktu, że obie te dziedziny powinny się uzupełniać, a więc ich realizacja musi ze sobą współgrać, ale również z tego, że coraz częściej PR i marketing w firmie to zajęcie tych samych pracowników, którzy w swojej pracy tych dziedzin nie rozróżniają lub robią to tylko w niewielkim stopniu.

W dużym skrócie, marketing zajmuje się relacjami pomiędzy klientami i firmą, jest związany z dopasowywaniem się do wymogów firmy i szukaniem bądź tworzeniem rynków zbytu. Natomiast  public relations to znacznie szerszy i mniej precyzyjny termin, określający relację firmy z jej pracownikami, inwestorami, lokalnymi mieszkańcami, administracją etc. Wiąże się więc z zarządzaniem firmą i jej szeroko rozumianą polityką, w tym tworzeniem pozytywnego wizerunku, który następnie podtrzymuje marketing i reklama. W rzeczywistości to PR buduje markę, natomiast zadaniem marketingu jest wspieranie go.

PR to zaplanowane, długofalowe działania, powiązane z długofalową komunikacją z odbiorcami i pozyskanie ich zaufania. Trudno zmierzyć ich działanie, a skuteczne okazują się dopiero po pewnym czasie. Marketing natomiast staje na pijarowym fundamencie, a jego efekty widoczne są po natychmiastowym wzroście sprzedaży. Ocenia się, że inwestycja w PR i marketing powinna być podobna i nie należy przedkładać jednego nad drugie.

cel pr

Leave a Comment